Wzory wniosków

Poniżej można pobrać wnioski o wszczęcie egzekucji:

Wnioski egzekucyjne są w formacie PDF i DOCX.

Prosimy o dokładne wypełnienie wniosków oraz podanie jak największej ilości danych, a w szczególności:

Osoba fizyczna (dłużnik): numer Pesel,
Nip, numer dowodu osobistego
Osoba prawna (dłużnika): numer NIP, numer Regon, numer KRS

Wskazując egzekucję z nieruchomości, proszę wskazać:

Czy dłużnik jest właścicielem lub współwłaścicielem
nr KW (księgi wieczystej nieruchomości) oraz dokładne położenie nieruchomości

Wniosek KMP

Wniosek o roszczenia alimentacyjne

Wniosek KM

Wniosek o wszystkie inne roszczenia

Wniosek Egzekucyjny

Wniosek o dokonanie doręczenia

Wniosek o sporządzenie protokołu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o alimenty

Skarga na czynność komornika

UWAGA!

PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez kancelarię jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Zbigniew Panek.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Roman Kwieciński.
Kontakt: e-mail: iod.radom.002@komornik.pl