Systemy zewnętrzne

CBDKW


Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Ognivo

Zapytanie do Krajowej Izby Rozliczeniowej o rachunki bankowe oraz elektroniczne zajęcia rachunków bankowych

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
(e-sąd)

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ZUS PUE

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców